Menu

Ingen varer i kurven

Forside - Chakraer - Chakraers betydning
Chakraers betydning

Chakraers betydning

Chakraer

https://i1.wp.com/sjaeleuniverset.dk/wp-content/uploads/2017/04/chakra-farver-energicentre-ann-meier-koldin-yoga-workshop-meditation-healing.jpg?w=1200

Chakraers betydning og mening er for mig et stærkt værktøj, når jeg arbejder som clairvoyant og healer. Med lidt basisviden omkring chakraerne kan du også lære at få større indsigt i dig selv. At forstå energi og chakra energi kan være en længere proces og du skal opleve, mærke og se i stedet for at forstå med dit hoved. Lidt teoretisk viden er dog et godt sted at starte og så kan du arbejde dig videre og dybere derfra.

Hvad er chakraer?

Chakraer er energicentre i vores krop. På sanskrit betyder chakra "hjul". Chakraerne er energihjul, der opsamler og fordeler energi i vores system blandt andet via nervebanerne og meridianbanerne. De svinger og vibrere med forskellige frekvenser og det er den frekvens, der giver chakraet dets farve. Jo højere chakra jo højere frekvens.

Chakraerne har stor indflydelse på vores velbefindende og de påvirker og regulere måden, vi har det på – energimæssigt, fysisk og mentalt både på et indre plan, men også på det ydre plan ift. hvad der kommer til udtryk i vores ord, handlinger og valg.

https://i0.wp.com/sjaeleuniverset.dk/wp-content/uploads/2017/04/chakra-oversigt.jpg?w=1200

På illustrationen overover, kan du se de 7 primære chakraer og hvor de er placeret.

Chakraerne repræsenterer og regulerer forskellige livsområder. Når de er ude af balance eller lukkede påvirker det de områder af dit liv, som chakraet repræsenterer. Chakraerne påvirker også hinanden, så ét chakra ude af balance, kan påvirke de andre og modsat kan et chakra i balance også påvirke og hjælpe andre chakraer til balance. Chakraer - både i balance og ude af balance - kommer til udtryk på den måde vi er i livet og de valg vi træffer.

De 7 primære chakraer

1. rodchakra
2. harachakra
3. solar plexus chakra
4. hjertechakra
5. halschakra
6. pandechakra
7. kronechakra

De 7 primære chakraers betydning

https://i0.wp.com/sjaeleuniverset.dk/wp-content/uploads/2017/04/TEMA_chakra_rodchakra.jpg?w=1200

Rodchakraet – det 1. chakra

Sanskrit navn: Muladhara chakra

Farve: Rød

Placering: Nederst på rygsøjlen ved halebenet

Sans: Lugtesans

Lyd: LAM

Grundprincip: Fysiske vilje til at være

Fysisk relation: Lymfesystemet, skelettet, knogler, tænder og negle, tyktarm, endetarm, prostata, blære, fødder, ben, ankler, næsen, binyrer

Element: Jord

Livsområde: Fundament, sikkerhed, overlevelse, tryghed, tillid, forholdet til penge, hjem, familie, job, evne til at have jordforbindelse, for at være til stede her og nu. Være sikker i sig selv og sin egen formåen. Stå på egne ben. Kontakt med den fysiske krop og accept af at være fysisk tilstede på jorden – være et fysisk menneske.

I balance / åbent chakra: Følelse af succes, stor tillid til dig selv og andre, du står godt i dig selv og dit fundament, job, penge og bolig fungerer, overordnet følelse af at være herre i dit eget liv og have en mening med livet.

I ubalance  / lukket – blokeret chakra: Manglende livslyst, depression og generel usikkerhed og utryghed. Selvdestruktiv og mulige selvmordstanker. Følelsen af at være en fiasko, holder fast i penge/bekymrer dig om penge/ødsler med penge, materielle ting sættes højt, overdreven karrieremindet.

Rodchakraets betydning

Rodchakraet er vores første chakra og afgørende for vores velbefindende og måde at være i livet på, da det er vores fundament og vores familie - altså det vi kommer af - vores opvækst. Det er derfor vigtigt for, hvordan vi ser os selv, verden og livet.

Det er hele grundstenen i vores fysiske eksistens her på jorden. Føler vi os trygge og elsket eller er det manglende tillid til os selv og omgivelserne, der er vores udgangspunkt. Det giver to vidt forskellige liv og oplevelser af livet.

Behovet for sikkerhed og samhørighed er så stort, at det kan forhindre os i at udtrykke vores sande jeg, at være unikke og anderledes end vores familie eller samfundet omkring os, af frygt for afvisning og udstødelse af fællesskabet/familien. Den frygt gør, at vi lukker ned for vores intuition og lukker for energien i rodchakraet. Det fører til, at vi føler os bange for at være os selv og i konstant frygt for afvisning.

Er du ikke rodfæstet nok i livet/denne verden, kan dit rodchakra være underernæret. Det sker især, når du er et følsomt menneske og oplever jordens energi som hård og barsk. Dermed ønsker du ikke helhjertet at være her og have kontakt til og være i din krop. Det er vigtigt at være tryg i din krop og på sjælsplan ønske at være her på jorden. Det er vigtigt, du er tryg og rodfæstet i din krop, hvis du vil have fysisk, økonomisk og følelsesmæssig og spirituelt velbefindende.

Et rodchakra i balance

Dine oplevelser og energien i rodchakraet har indflydelse på det liv, som du lever i dag. Oplever du en grundlæggende tillid til jorden og til livet, har du en grundlæggende følelse af tryghed, ro og stabilitet og indre styrke? Tror du på at alt du har brug for (følelsesmæssig og materielt) er der til dig og kan du nemt komme i mål med dine ønsker. Så har du et åbent rodchakra i balance.

Et rodchakra i ubalance

Er det derimod lukket og i ubalance, vil du opleve en indre uro, utryghed og higen efter materielle ting. Du holder fast og har ingen tillid til livsprocessen. Du vil leve meget i dine tanker og have svært ved at fornemme eller som minimum acceptere og anerkende dine følelser og behov. Du jagter hele tiden den ydre accept, knokler for at “være-god-nok”. Det kommer blandt andet til udtryk ved mange bekymringer, mange timer på jobbet og penge og økonomi fylder meget. Du er bange for at miste. Herfra kommer angsten og depression også, da du vil opleve manglende tilhørsforhold og mening med livet.

Åben og balancer dit rodchakra

Harachakraet – det 2. chakra

Sanskrit navn: Savadhisthana chakra
Farve: Orange
Placering: Over kønsdelene og under navlen, forbundet med korsbenet
Sans: Smag
Lyd: VAM
Grundprincip: Skabende reproduktion af jeg’et
Fysisk relation: Kønsorganer, evnen til at få børn, lænden, bækkenbund, nyrer, blære
Element: Vand
Livsområde: Livslyst, livsglæde, nydelse, det seksuelle og sensuelle, din partner, kreativitet, leg, det indre barn, spontanitet. Forbundet til følelserne, villighed til at dele følelsesmæssigt (hvor åben er du)
I balance /
åbent chakra:
Lyst til og glæde med seksualitet, god kontakt til dine behov og dine følelser, energien er let og du udtrykker og skaber med glæde, du leger og er god til at leve i nuet
I ubalance /
lukket chakra:
Seksuelle problemer eller yderligheder (misbrug af sex eller cølibat), følelsesmæssigt ustabil, har svært ved at hengive dig og være spontane, du er doven, har dårligt styr på dine følelser og har svært ved at udtrykke dig, vrede og frustration på andre, misbrug (mad, sex, stoffer, alkohol)

Harachakraets betydning

Med harachakraet oplever du dit liv igennem følelser, fornemmelser og sanser, du forbinder dig med andre, imens du nyder nuet og har det sjovt. Balancen i harachakraet påvirker din evne til at modtage enten om det f.eks. er fysiske ting, komplimenter eller støtte og support.

Mange mennesker føler skyld og skam i forbindelse med sensualitet eller at opleve nogen former for glæde. Ofte er det forbundet med tidligere tiders religiøse institutioner, hvor man prædikede blandt andet afholdende, frasigelse af materielle ting og ejendom, som de højeste værdier.

Et harachakra i ubalance

Det er en udbredt opfattelse i vores opdragelse og samfund, at det er bedre at give end at modtage. Så vores fokus er ofte på at gøre noget for andre mennesker og vi føler os egoistiske, hvis vi gør noget for os selv. Der er også en dominerende opfattelse i vores samfund, der sætter hårdt arbejde langt højere end at nyde og gøre gode ting for os selv. Alle disse energimønstre lukker og begrænser dit harachakra og du mangler kontakt til dine passioner, hvilket gør det vanskeligt for dig at bearbejde dine følelser. Følelserne er ellers en essentiel del af dit eget indre vejlednings system – din indre stemme.

Et harachakra i balance

For at pleje, åbne og balancere dit harachakra kan du øve dig i at være i nuet, imens du tillader dig selv at slappe af, skabe og modtage. Øv dig i at nyde – livet, mad, naturen, relationer, sex – uden mål i sig selv ud over at nyde/nydelse og tage imod. Når du plejer og åbner dit harachakra vil du føle dig fyldt med glæde, fyldt med energi, være kreativ og føle dig forbundet.

Åben og balancer dit harachakra

Solar plexuschakraet – det 3. chakra

Sanskrit navn: Manipura chakra
Farve: Gul
Placering: Imellem navlen og solar plexus
Sans: Syn
Psykisk evne: Levitation (evnen til at hæve kroppen fra jorden), telekinese (at flytte fysiske ting uden at røre dem)
Lyd: RAM
Grundprincip: Dannelse af jeg’et
Fysisk relation: Bugspytkirtel, bughule, fordøjelsessystem, leveren, nervesystemet, nederste del af ryggen, mave, milt, galdeblærer, ansigt, øjne
Element: Ild
Livsområde: Følelsen af at have magt i sit eget liv i stedet for at være offer, center for følelser kaldet emotioner (fx. egoisme, grådighed, jalousi, misundelse, afvisning, had, angst samt forelskelse og betinget kærlighed (kærlighed som er afhængig af at blive gengældt), personlighed og identitet, autoritetstro, ego og kontrol.
I balance /
åbent chakra:
Føler du dig i balance med sig selv og omverden, har god kontakt til følelser og anerkender og acceptere dem. du har evnen til sympati/antipati, du kan sætte sunde grænser hvis nødvendigt, du er handlekraftig
I ubalance /
lukket chakra:
Føler du dig magtesløs og mindreværdig, har manglende handlekraft, mangler kendskab til og accept af egne følelser/undertrykker følelser/har svært ved at stå ved egne følelser. Manglen på at udtrykke/anerkende dine egne følelser vendes indad og kan resultere i selvhad, manglende selvtillid og/eller stærk angst, du er egoistisk, dominerende og kontrollerende.

Solar plexus chakraets betydning

Fra dette chakra udstråler du glæde, vitalitet, selvtillid og din personlige vilje. Dette er dit magtcenter, dit centrum, din kerne. Herfra fornemmer du din intuition og mavefornemmelse.

Når du har en stærk følelse af dig selv inklusiv selvtillid og selvværd, er tryg i din egen styrke og kan sætte dine grænser, så har du et åbent og balanceret solar plexus chakra.

Er dit solar pleuxs derimod lukket og ude af balance, kan andre menneskers vilje og meninger dominere dig og dine grænser bliver overskredet.

Du kan føle andre menneskers energi i dit solar plexus chakra. Det er her, andre kan ramme frygt i dig og dræne din energi og samtidig holde dig psykisk fastlåst og negativt forbundet til undvigende undskyldninger.

Et solar plexus chakra i balance

Kan du sætte dig selv ud over frygten, kan du give plads til dine egne følelser frem for andres. Jo mere du kan vise klart og tydeligt hvem du er, udtrykke dine behov og sætte dine personlige grænser, jo mere åbent og balanceret vil dit solar plexus være.

Åben og balancer dit solar plexus chakra

Hjertechakraet – det 4. chakra

Sanskrit navn: Anahata chakra
Farve: Grøn (pink, lyserød)
Placering: Midt i brystet (brystben)
Sans: Følelse
Psykisk evne: Klarfølelse og psykometri
Lyd: YAM
Grundprincip: Hengivelse
Fysisk relation: Hjertet, kredsløb, blodet, lunger, hele brystområdet, mellem skulderbladene, kontrol af immunsystemet, arme
Element: Luft
Livsområde: Ubetinget kærlighed (uafhængig af gengældelse), tillid, accept, tilgivelse og fred. Her ligger også lidelse, sorg og glæde. Ligeværdighed, der skelnes ikke mellem sympati og antipati
I balance /
åbent chakra:
Vi kan give og modtage kærlighed ubetinget. God balance i kærligheden. Vi føler os elsket og elsker os selv.
I ubalance /
lukket chakra:
Du kan have besvær med at trække vejret eller med lungerne. Mangel på gode erfaringer omkring kærlighed (som barn gør) at vi vil søge efter personer, der kan fylde vores hjerte op. Men uanede mængder af kærlighed fra andre vil aldrig føles som nok. Mangel på kærlighed vil ofte gøre os angste og vrede, for uden, er det nemt at blive bange for livet og miste troen på det gode i livet. Afvisning, sorg og tab kan også være med til at lukke dit hjertechakra

Hjertechakraets betydning

Hjertechakraet er centeret i dine 7 chakraer. De nederste chakraer (rod, hara, og solar plexus) er forbundet med den fysiske verden og dine øverste tre chakraer (hals, pande og krone) forbinder dig til det guddommelige. Hjertechakraet balancerer og binder de øvre og nedre chakraer sammen.

Hjertechakraet er forbundet med ubetinget kærlighed – herunder den guddommelige universelle kærlighed, selvkærlighed og relationer. Er dit hjertechakra åbent og i balance føler du en overflod af glæde og passion for livet.

Følelser kan virke overvældende og derfor kan du komme til at benægte eller afvise dem og det begrænser strømmen af energi gennem dit hjerte. Smertefulde oplevelser og afvisninger fra fortiden og sorg kan lukke dit hjertechakra og du kan sætte en mur omkring dit hjerte og lukke af for og begrænse kærligheden.

Frygt for afvisning eller mangel på selvkærlighed kan betyde, at du giver mere kærlighed end du tillader dig selv at modtage. Det skaber en ubalance i dit hjertechakra og som følge deraf også i dine relationer med andre.

Et hjertechakra i balance

Vil du pleje og åbne dit hjertechakra kan du fokusere på følelser af kærlighed, når du fornemmer en negativ følelse opstår. Send kærlighed til dig selv og andre og plej og styrk dit hjerte og din sjæl. Når du healer og balancere dit hjertechakra åbner du dig for ubetinget kærlighed, glæde og overflod.

Åben og balancer dit hjertechakra

Halschakraet – det 5. chakra

Sanskrit navn: Vishuddha chakra
Farve: Blå
Placering: Foran på halsen mellem halsgruppe og strubehoved
Sans: Hørelse
Psykisk evne: Klarhørelse, trance og automatskrift
Lyd: HAM
Grundprincip: Jeg-resonans
Fysisk relation: Hals, nakkehvirvlerne , kæber, ører, stemmen, skjoldbugs kirtlen, luftrøret, spiserøret, mund, tænder, tandkød, arme, øvre lungeområde
Element: Æter
Livsområde: Bindeledet mellem krop (følelser) og hoved (tanker), kommunikation, det at udtrykke sig og udtrykke sig selv (hvem er jeg), udtrykke kreativitet. At kunne udtrykke kreativitet åbner op for at kunne tage imod, at kunne lytte til egen intuition og guider en til optimalt flow (og at tage imod fra universet med lethed)
I balance /
åbent chakra:
Vi udtrykker tydeligt, hvem vi er og har let ved at kommunikere med andre mennesker, vi udtrykker os kreativt og keder os ikke.
I ubalance /
lukket chakra:
Ting der ikke bliver sagt eller uforløst gråd blokerer halschakraet. Du vil lukke af for dine følelser og dig selv, blive tavs og handlingslammet. Usikker på dine egne holdninger og meninger. Livet kan opleves som ensformigt og træls. Meget er kedeligt og du har hele tiden lige noget, der skal overstås inden livet rigtigt kan begynde. Du har svært ved at udtrykke dig og andre forstår os ikke og vi forstår ikke dem. Vi kan ofte hører på stemmen, hvordan halschakraet har det. Meget tavshed eller snakken som et vandfald er tegn på et lukket halschakra i ubalance.

Halschakraets betydning

Fra dit halschakra udtrykker du din unikke stemme og kreativitet. Halschakraet er center for din klarhørelse, der gør dig i stand til at modtage intuitive budskaber i form af tanker, lyde, musik og ord.

Når halschakraet er åbent kan du frit tale din sandhed, udtrykke dit helt unikke dig og sige, hvad du føler. Men er du bange for at udtrykke dine meninger enten til dine kære eller i samfundet, så lukker du dit halschakra. Der er mange grunde til, du kan være bange for at udtrykke dig. Den mest udbredte er frygten for at blive afvist eller frygt for, at du vil såre andre menneskers følelser.

At udtrykke din intuition kræver mod. Du kan føle dig sårbar, føle dig latterliggjort eller føle dig utryg og mangle sikkerhed. Men at udtrykke din indre stemme er essentielt for at have et åbent og balanceret halschakra. Når dit halschakra er åbent og balanceret vil du føle samhørighed, føle dig kreativ og fri.

Åben og balancer dit halschakra

Pandechakraet – det 6. chakra

Sanskrit navn: Ajna chakra
Farve: Indigo / lilla
Placering: Ca. 1 cm. over næseroden imellem øjnene
Sans: Alle sanser
Psykisk evne: Klarsyn
Lyd: KSHAM
Grundprincip: Kundskab om væren
Fysisk relation: Ansigt, øjne, ører, næse, bihuler, pande, lillehjerne, centralnervesystem, hypofysen, intelligens og indlæringsevne
Livsområde: Intuition, optimisme, det 3. øje, det er kunne se for sit indre, forståelse, se ind bag facaden, pludselig indskydelser og anelser
I balance /
åbent chakra:
En god fornemmelse for retning i livet og lys på din vej, du kan se din vej og er ikke bange for at følge den, din sind er let og du har en indre stilhed og stærk intuition. Du erkender det åndelige og guddommelige
I ubalance /
lukket chakra:
Forvirring, mange tanker, svært ved at holde fokus på nuet, du ved ikke, hvilken retning du skal i livet, du kan have svært ved at træffe beslutninger, blokering giver ofte mørkt og tungt sind. Du kan have tvangstanker og svært ved at komme i kontakt med din fysiske krop.

Pandechakraets betydning

Clairvoyance er knyttet til dit pandechakra – dit tredje øje. Clairvoyance er mere end at kunne se fremtiden, selv om det kan ske med et åbent tredje øje.

Clairvoyance er din evne til at se klart med dit indre øje i stedet for at se, hvad der er lige foran dig. Med et åbent tredje øje kan du se livet klart og objektivt ud fra et spirituelt perspektiv. Dine åndelige vejledere og engle kan kommunikere til dig gennem enkle symboler og billeder i dit sind, for at de kan føre dig i den retning, der passer til dig. Ofte er det hurtige billeder, der kommer i glimt i dit sind.

Dine åndelige vejledere kan også levere billeder til dig, mens du sover, da dit bevidste sind er mere lukket under din søvn. Derfor er du mere modtagelig for åndelig kommunikation og vejledning. Når du er opmærksom på symbolerne du ser med dit tredje øje, så åbner og plejer du dit pandechakra.

Mange mennesker er bange for at åbne pandechakraet, fordi de ikke ønsker at se noget skræmmende eller skæbnesvangert. Sådan er det sjældent og du kan bede din åndelige guider og vejledere om kun at vise dig, hvad der er nyttigt for dig og til gavn for det store hele.

Mange sensitive mennesker kan have en overaktivt pandechakra. Det gør dem sårbare overfor alle former for spirituelle væsener og energier. Det kan dog forholdsmæssigt nemt balanceres, ved at sætte fokus på og nære dine nedre chakraer, så du er godt forankret i din krop.

Når du bevidst åbner dit tredje øje med støtte og balance fra de andre chakraer og hjælp og beskyttelse fra dine åndelige vejledere og guider, vil du se verden i et helt nyt lys.

Åben og balancer dit pandechakra

Kronechakraet – det 7. chakra

Sanskrit navn Sahasrara chakra
Farve: Violet, hvid
Placering: Øverste del af issen midt på hovedet
Sans: Indlevelse
Lyd: OM
Grundprincip: Ren væren
Fysisk relation: Genfødsel samt betingede og arvelige sygdomme
Livsområde: Kontakten til det åndelige/guddommelige/spirituelle. Det åndelige aspekt i mennesket. Opfattelsen af enhed eller adskillelse. Kosmisk bevidsthed. Dine medfødte evner og kvaliteter. Jo større udvikling i de 6 nedre chakraer jo større bliver forbindelsen til åndelighed og dermed kvaliteterne.
Viser vores forhold til Vor Fader (Gud) i himlen. Repræsenterer vores forbindelse med vores biologiske far, som bliver modellen for vores forhold til autoriteter og i sidste ende til Gud og vores sjæl. Når man oplever en følelse af adskillelse fra ens far lukker krone chakraet, og giver en følelse af isolation og ensomhed, som om man er i en skal. Det giver problemer med kontakt med dem omkring dig og følelsen af isolation. Tankemønstre skabes til at retfærdiggøre og opretholde følelsen af ensomhed
I balance /
åbent chakra:
Sammenhæng og helhed mellem alle dele af mennesket, følelse af helhed og mening med livet. Balance og harmoni. Stærk kontakt til den åndelige og guddommelige verden. Oplevelse af forening og enhed.
I ubalance /
lukket chakra:
Følelsen af at leve et meningsløst liv. Manglende tro på livsprocessen og en manglende evne til at kunne se helheden i sig selv. Ensomhed og isolation

Kronechakraets betydning

Du modtager dit spirituelle lys igennem dit kronechakra. Kronechakraet er forbundet med kosmisk bevidsthed. Fra dette energicenter modtager du indsigt og information fra universet/Gud. Kronechakraet er din forbindelse til universet og højere bevidsthed.

Mange mennesker har en ubevidst frygt for gud eller spiritualitet og lukker derfor kronechakraet.

Du kan også have et overaktivt kronechakra, hvor du altid modtager ideer og inspiration fra universet. Men hvis du ikke tager fysiske skridt til at manifestere dine ideer, så bliver de fanget i dine øverste chakraer, hvor de forårsager angst og depression. Derfor er det vigtigt, at du lytter til og handler på de spirituelle indsigter, du får og modtager.

Dine åndelige vejledere og guider og engle vil altid lede dig på din vej mod lykke. Så når du bevidst forbinder dig med det guddommelige, nærer du dit syvende chakra – kronechakraet.

Åben og balancer dit kronechakra

Sådan kan du arbejde med dine chakraer:

Der er mange måder, at arbejde med at åbne og balanceredine chakraer. Der findes hjælp i naturen med naturoplevelser, sten og krystaller og æteriske olier (rene naturlige olier lavet af træer, buske, blomster, bær og lignende fra naturen). Brug dem i aromalamper eller fortyndet i olie og smør dem på chakraet.

Du kan også arbejde med psykologiske indsigter omkring dig selv (personlig udvikling). Det går ud på at se indad på dig selv – ærligt og åbent, uden at dømme. En stor del af det arbejde kan du lave selv. For nogle vil det dog være en stor hjælp at få andre til at hjælpe – fx. i form af psykologer eller terapeuter.

Meditation, yoga og åndedrætsøvelser er også fantastiske muligheder for at åbne og balancere dine chakraer. Det kan også hjælpe dig på vej med indsigter omkring dig selv.

Healing, akupressur, akupunktur, lydterapi og andre alternative behandlingsformer, kan også være med til at åbne og balancere dine chakraer.

Alle metoder arbejder forskelligt og du kan bruge flere på én gang til at understøtte hinanden. Det handler om at finde frem til det, som passer præcist til dig. Der findes helt sikkert flere veje, end dem jeg har nævnt her.

Vil du vide mere om og arbejde med at balancere dine chakraer?

Når jeg arbejder som clairvoyant og healer tager jeg ofte udgangspunkt i chakraerne som en del af den måde, jeg belyser menneskers situation på her og nu og for at forklare sammenhænge (til fortiden) og skabe indsigt og forståelse, som kan være med til at skabe forandring i livet.

Vil du have belyst din situation er her og nu, forklaring på årsager og sammenhænge samt få råd og vejledning til, hvad der skal til for at skabe balance i dit liv og i dig selv, så er du velkommen til at bestille en tid til clairvoyance eller healing. Det kan du gøre online her eller på telefon 3060 4470.

Bliv klogere på dig selv og dit liv med en clairvoyance

Spred lyset

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.